Source Connection en in2Afrika

Twee verhalen een missie

Het eenzijdige beeld over het Afrikaanse continent veranderen. Het kennis maken met de wereld die ontwikkelingssamenwerking heet en het toevoegen van een verdiepend element aan een ongelooflijk avontuur. Met die opwindende doelen startte wij anderhalf jaar geleden met het plan dat uiteindelijk vorm kreeg in Stichting In2Afrika. De gezichten van in2Afrika zijn wij, Vincent en Jesse Oberdorf, twee studenten van [inmiddels] 23 jaar, tweelingbroers bovendien. Wat begon met een kleinschalige opzet van het in beeld brengen van onze reis door het Afrikaanse continent, groeide uit tot een stichting die 13 kleinschalige ontwikkelingsprojecten heeft ondersteunt.
Met In2Afrika proberen wij twee zaken hand in hand te laten verlopen.

  • 1. Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten die op een kleinschalige bottom up-manier proberen een stap verder te komen.
  • 2. Het op kleine schaal veranderen van de eenzijdige, veelal negatieve tenneur die de beeldvorming over het Afrikaanse continent beheerst.

 SourceConnection “on the ground”

Een van de projecten waarmee wij samen mochten werken was Source Connection. Voor het Landbouw- en Voedselzekerheidsproject brachten wij halverwege mei een kleine week door langs de Zambezi-rivier. Mensen ter plaatse zijn schaars voor Source Connection en voorafgaand aan ons bezoek aan het Kazangulu-district hadden wij dan ook één opdracht meegekregen: ben een verslaggever. Verzamel zoveel mogelijk informatie, praat met mensen, laat ze vertellen over hun kijk op het project en de impact die het op hen heeft, en doe dit allemaal vooral met de frisse blik van een relatieve buitenstaander. In achtereenvolgens Livingstone, Lioka, Siandavu en Mushekwa was dit dan ook precies wat wij deden.
farming gods way
Het Landbouw- en Voedselzekerheidsproject van SC heeft volgens In2Afrika een aantal zeer sterke kanten. Op de eerste plaats is het project gestoeld op een sterk geloof in kennisverspreiding. Kennis is de sleutel tot een duurzame ontwikkeling. Die filosofie geeft het project een duidelijke afbakening over wat het wel, maar zeker ook wat het niet doet. Daarbij wordt er volledig ingezet op lokale samenwerking en zelfstandigheid. Geen methodes, trainers of materialen van ver, maar werken met lokale partner Farming Gods Way, die de implementatie van het programma verzorgd. Ten slotte is er een duidelijke opbouw van het programma.

  • Fase 1, het zorgen voor meer voedselzekerheid in de regio.
    Fase 2, het over produceren voor de lokale of zakelijke markt volgt als vanzelf uit fase 1

Oogst zaaien voor succes

Onze tijd aan de oever van de Zambezi was op de eerste plaats zeer divers. We zagen prachtige tuinen, tot letterlijke en figuurlijke bloei gekomen door de methodes van FGW. We zagen er opslagschuren die bijna leeg waren, in een tijd dat ze tot de nok toe gevuld hadden moeten zijn. Wij ontmoetten er een aantal inspirerende mensen die gegrepen waren door Farming Gods Way en die nu als kartrekkers fungeerde in hun respectievelijke dorpen. Maar we zagen ook dat deze mensen het moeilijk hadden, soms als gek werden gezien omdat ze iets wilde veranderen dat al decennia lang hetzelfde gebeurde.

Overal waar we kwamen was echter wel één ding duidelijk. Source Connection heeft samen met lokale partner Farming Gods Way haar naam gevestigd in de regio. Methodes worden meer en meer geaccepteerd en mensen beginnen mee te denken in de ontwikkeling die Source Connection nastreeft. Verbeterpunten zijn er even goed. Hoe monitoren we een project dat 10.000 km verderop ligt? En hoe gaan we bijvoorbeeld om met alle verschillende organisaties actief in de regio? Een ongelooflijke uitdaging ligt nog voor ons. In deze blog hebben we u een introductie gegeven in het Landbouw en Voedselzekerheid-project van Source Connection. Voor een uitgebreider verslag van dit deel van ons avontuur en meer beeldmateriaal kijk hier .

 

in overlegzelfredzaamheid

info@sourceconnection.nl

IBAN: NL69 INGB 0009 2799

www.sourceconnection.nl