Steun Source Connection!

Source Connection en de mensen die zij ondersteunt kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken! Bovendien is uw gift aan Source Connection onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Er zijn verschillende manieren om ons en onze doelen te steunen:
– stort een gift op gironummer

NL69 INGB 0009 279932

ten name van Source Connection in Amsterdam,

– vul het machtigingsformulier in voor een eenmalige of periodieke donatie.
– adopteer een project via de 1%Club.

Is je gift aftrekbaar?

Een gift aan Stichting Source Connection is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Daarvoor geldt echter wel een drempel van 1% van uw inkomen (met een minimum van € 60). Een bijzonder interessante mogelijkheid is de periodieke gift. Deze is in tegenstelling tot de ‘gewone’ gift volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voorwaarde voor volledige aftrekbaarheid van een jaarlijkse gift is dat deze notarieel vastgelegd is voor een minimale periode van vijf jaar. Het bedrag van de periodieke gift moet minimaal € 150 per jaar zijn. Afhankelijk van inkomen en leeftijd ontvang je op deze manier 16% tot 52% van de jaarlijkse gift terug van de Belastingdienst. Het jaarlijkse voordeel berekenen kan met de Schenkcalculator.

Het laten opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig via dit formulier. Na het invullen van het formulier ontvang je direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een concept akte. Zodra de volmacht is ondertekend en met een kopie legitimatiebewijs is opgestuurd maakt de notaris een akte op. Je betaalt geen notariskosten, deze worden door Source Connection betaald.

Indien u gebruik wilt maken van het volmachtsformulier , neemt u dan contact met ons op via info@sourceconnection.nl.

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

Voor incidentele giften gelden voor de inkomstenbelasting een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Uw gift is een periodieke gift als:

  • – U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar een ANBI;
  • – Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • – U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI.
    – De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
  • – De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Ook als overeengekomen is dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt, voldoet u aan bovenstaande voorwaarden.

Tot/met 2013 moest dit vastgelegd zijn in een notariële akte. U kunt vanaf 2014 periodieke giften ook doen met een onderhandse akte van schenking. U hoeft de gift dus niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Op aanvraag ontvangt u van ons een model onderhandse akte van schenking, die u kunt invullen, ondertekenen en naar ons kunt opsturen. U ontvangt dan van ons een door ons ondertekend exemplaar voor uw eigen administratie.