Visie, missie en strategie

Wij geloven dat het overbrengen van kennis en stimuleren van ondernemerschap de sleutel is tot duurzame ontwikkeling (Visie). Wij willen duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen bevorderen, met een focus op Kazungula District in zuidelijk in Zambia (Missie). Om dat te bereiken ondersteunenen we kleinschalige projecten die goed aansluiten op lokale wensen (Strategie).

Waarom kennisoverdracht? In tegenstelling tot het brengen van geld of goederen, stelt de overdracht van kennis mensen in staat zich op een duurzame en onafhankelijke manier te ontwikkelen. Wij gaan uit van lokale kennis en behoeften en blijven met onze projecten dicht bij de natuur en cultuur van de lokale bevolking.

Waarom Zambia? Hoewel Zambia jarenlang een krachtige economische groei heeft laten zien, blijft de levensstandaard van een groot deel van de bevolking achter. In veel afgelegen dorpen zijn weinig voorzieningen; er zijn tekorten aan schoon drinkwater en medische voorzieningen en op veel plaatsen wordt nog regelmatig honger geleden. Er is kortom behoefte aan verbetering van de levensomstandigheden.

Op deze website vind u meer informatie over ons, over onze projecten en over wat u zelf kunt doen om een bijdrage te leveren.

Like ons op Facebook!

Volg ons op twitter! [#sourceconnection]