Stichting “The Source Connection” is een non-profit organisatie die een absoluut anti-strijkstok beleid hanteert. Zo komen alle donaties helemaal ten goede aan de projecten. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en ook de reis- en andere onkosten van bestuursleden worden niet vergoed. Uitgezonden kennisoverdragers/vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een toelage als tegemoetkoming voor reis- en verblijfskosten.

Source Connection opereert volledig in overeestemming met de richtlijnen van het CBF-keurmerk, dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt verleend aan charitatieve organisaties.

Source Connection heeft echter geen CBF-keurmerk. Het voldoen aan de door het CBF voorgeschreven voorwaarden vormt op zich geen probleem voor Source Connection. Wel dat de aanvraag € 1200,- kost. Met dit bedrag kan men bij CBF een registratie krijgen voor 3 jaar.  Daarna moet een hertoetsing worden aangevraagd die opnieuw geld kost. Dit is een hele hoge drempel voor een kleine organisatie zoals Source Connection.

Wij hebben ons tot doel gesteld de kosten tot een absoluut minimum te beperken. Source Connection heeft geen mensen in dienst en heeft geen kantoor. Wij willen elke euro die binnenkomt kunnen besteden aan onze projecten en los van de vaste kosten waaraan geen enkele stichting ontkomt, doen we dat ook. Wij hebben daarom besloten geen CBF-keurmerk aan te vragen.

Als u over ons beleid of de beslissing om geen CBF-keurmerk aan te vragen met ons van gedachten wil wisselen kan dat altijd via info@sourceconnection.nl.